CAST / CAT

Vigilància i Sistemes de Seguretat

 

Miris cap a on miris sempre ens trobes

 

Prevenir i proporcionar tranquil·litat és la nostra missió. El camí per aconseguir-ho està basat en el coneixement i anàlisi de cadascun dels casos, per així prevenir situacions indesitjades.
 

Conèixer el sector, identificar les necessitats específiques, objectius i riscos de cada projecte, són passos previs imprescindibles per després poder traduir-los en serveis especialitzats a mida.
 

Ens adaptem a cada cas, tant si es tracta d'una intervenció puntual com de llarg recorregut, des de EMC Vigilància trobem les respostes adequades perquè, miris cap a on miris sempre ens trobis.
 

 

Un dels principals avantatges del Servei de Vigilància Presencial és el seu caràcter dissuasori, factor clau en la disminució de riscos, evitant intrusions, accions de vandalisme, robatoris, etc.
 

El nostre equip de Vigilants, experts en seguretat, disposen de les eines tecnològiques més avançades per resoldre incidències amb la major efectivitat, en el menor temps possible i informant al client de qualsevol incident.
 

Altres Sistemes de Seguretat eficients són les Càmeres de Videovigilància, el Control d’Accessos, etc. Ens permeten mantenir controlada la seguretat dels espais de forma contínua, amb la màxima discreció, per estar informats en tot moment del que està succeint a les instal·lacions.
 

EMPRO SEGURETAT I VIGILÀNCIA , S.L. com empresa de vigilància per a tercers, té com a missió donar resposta a mida d’una manera àgil, efectiva i d’alta qualitat, proporcionant satisfacció i estalvi als nostres clients.

Es per aquest motiu que ha implantat un Sistema Integrat de Gestió (SIG) en base a les normes UNE-EN-ISO-9001 de qualitat i UNE-EN-ISO-14001 de Sistemes de Gestió Ambiental, per a millorar la qualitat dels seus serveis tenint en compte el medi ambient i la seva conservació i defineix els principis d’actuació següents:

 

  • • Excel·lència: aconseguir la fidelització del client donant serveis amb responsabilitat, que generen confiança en els nostres clients per la nostra manera de treballar, seriositat, professionalitat i responsabilitat amb la que intentem solucionar els seus problemes.
  • • Innovació: millorar de manera continuada els nostres serveis, així com els nostres processos interns a partir dels objectius establerts anualment.
  • • Professionalitat: garantir la formació específica segons la normativa vigent, fomentar la formació, sensibilització i motivació del nostre equip, així com la participació mitjançant el treball en equip i l'aportació de suggeriments.
  • • Sostenibilitat: buscar i adoptar les mesures necessàries per protegir el medi ambient, prevenir la contaminació i preservar els recursos naturals, fent un ús sostenible dels mateixos.
  • • Compliment: complir els requisits dels nostres clients, la legislació aplicable i altres requisits subscrits, relacionats amb els serveis oferts o amb els aspectes ambientals definits, així com preservar la confidencialitat de la informació i les dades amb què treballem.
  • • Ètica: assegurar el comportament ètic en totes les nostres actuacions. Fomentar la diversitat i la igualtat d'oportunitats independentment de la raça, gènere, religió o discapacitat. Donar suport i respectar la protecció dels drets humans fonamentals reconeguts internacionalment.
  • • Seguretat: utilitzar la millora contínua en la prevenció dels danys i deteriorament de la salut com a base de les nostres activitats laborals, incloent la coordinació amb el personal col·laborador extern, els clients i els proveïdors.

Aquest política es d’obligat compliment per tot el personal de EMPRO SEGURETAT I VIGILÀNCIA , S.L. i està a l'abast de totes les nostres parts interessades mitjançant la publicació al nostre web.

 

Jordi Adroer
Direcció